Udvalgssammensætning og præsidium 2021-2022

Præsidium:
Præsident: Fie Refshauge
Vicepræsident: Erik Jul Jakobsen
Vice-vicepræsident: Svend Aage Jensen, tlf. 3054 2680, e-mail saj.strib@mail.dk
Skatmester: Erik Hansen
Sekretær: Arne Jensen
 

Programudvalg

Fie Refshauge – Carl Erik         20745454
Erik Jul Jakobsen – Grethe       64441200
Svend Aage Jensen – Lis          30542680
Per Rolighed Larsen – Agnes   20931172
Svend Erik Lundsgaard – Vera  23266875
Knud Andersen – Jytte               23414433

Medlemsudvalg
Ole Christian Olsen                   22226225
Arne Jensen – Anna-Lise          21301777
Niels Bang Olsen – Lissi            60561592
Inger M. Clausen – Flemming   40188682
Hanne Vibeke Nielsen               21472245

Fest- og lokaleudvalg
Erik Hansen – Lone                    20245195
Poul Kofod – Ulla                        24829126
Rie Tinggaard                            20437837
Christian Bonde – Anna-Marie  22999087
Carl-Erik Refshauge – Fie         22371152

BF- og Broderklubudvalg
Karl Erik Feddersen – Grethe    42185799
Erling Justesen – Kirsten           40331563
Jørgen Højholt – Inger               24781686
Grethe K. Jakobsen – Erik         23441873
Torben Iversen – Bente              60672358
Lone Toft Jensen                       26421131
Sigrid Andersen                         20334264

Skovgårdens bestyrelse
Flemming Clausen, formand       21578191
Arne Jensen, næstformand         21301777
Erik Jul Jakobsen, kasserer         64441200
Ole Chr. Olsen, sekretær             22226225
Karl Erik Feddersen                     42185799
Torben Iversen, suppleant           60672358
Niels Bang Olsen, suppleant       60561592

Web-udvalg
Grethe K. Jakobsen, webm.       23441873
Arne Jensen, dataansvarlig      21301777
Ole Chr. Olsen                            22226225

Middelfart Genbrug
Bestyrelsesmedlemmer

Svend Aage Jensen                    30542680
Flemming Clausen                      21578191

Udvalg vedr. aktiviteter

Middelfart Genbrug:
Klubbens repræsentanter i bestyrelsen:
Svend Aage Jensen
Flemming Lund Clausen