Udvalgssammensætning og præsidium 2019-2020

Præsidium:
Præsident: Kirsten Billesø Jensen
Vicepræsident: Fie Refshauge
Pastpræsident: Ole Chr. Olsen
Skatmester: Erik Hansen
Sekretær: Arne Jensen

Programudvalg:
Kirsen Billesø Jensen – Helge (M)
Fie Refshauge – Carl Erik (M)
Arne Jensen – Anna Lise
Hanne Vibeke Nielsen
Erik Hansen – Lone
Inger Clausen – Flemming (M)
Jørn Ladegaard – Lone

Medlemsudvalg:
Grethe Jakobsen – Erik J (M)
Carl Erik Refshauge – Fie (M)
Poul Kofod – Ulla
Helge Jensen – Kirsten B (M)
Per Rolighed – Agnes
Rie Tinggaard

Fest- og lokaleudvalg:
Karl Erik Feddersen – Grethe F
Erik Jakobsen – Grethe J (M)
Torben Iversen – Bente
Svend Erik Lundsgaard – Vera
Ole Chr. Olsen
Svend Aage Jensen – Lis

BF-udvalg:
Knud Andersen – Jytte
Christian Bonde – Anna Marie
Jørgen Højholt – Inger
Erling Justesen – Kirsten J.
Hans Erik Knudsen

Broderklubudvalg:
Flemming Clausen – Inger (M)
Niels Bang Olsen – Lissi

Udvalg vedr. aktiviteter

Skovgaarden:
Bestyrelsesmedlemmer:
Flemming Lund Clausen, formand
Ole Chr. Olsen, næstformand
Erik Jul Jakobsen, kasserer
Arne Jensen, sekretær
Karl Erik Feddersen, medlem

Middelfart Genbrug:
Klubbens repræsentanter i bestyrelsen:
Torben Iversen, formand
Svend Aage Jensen
Flemming Lund Clausen