Ansøgning om støtte

Middelfart Y's Men's Club har en humanitær kasse.
Midlerne her kommer især fra partnerfællesskabet med Middelfart Genbrug, som tilvejebringer et årligt overskud på omkring 1,5 millioner kroner.
Dette beløb deles mellem de tre organisationer bag.

Send din ansøgning til:  middelfart.ysmen@gmail.com