Præsidium 2019-2020

2019-2020

Præsident: Kirsten Billesø Jensen, tlf. 3030 6132,
e-mail: kirsten.bjensen@hotmail.com

Vicepræsident: Fie Refshauge, tlf. 2074 5454, e-mail: Ce.fie@refshauge.dk

Pastpræsident: Ole C. Olsen, tlf. 2222 6225, e-mail: oco@stribnet.dk

Sekretær: Arne Jensen, tlf. 2130 1777, e-mail: ajholl@stofanet.dk

Kasserer: Erik Hansen, tlf. 2024 5195, e-mail: erik_kir@post11.tele.dk

 

 

 

Sådan fungerer klubben

Klubbens ledelse varetages af Præsidiet, som består af 5 klubmedlemmer. Hvert år vælges 2 nye medlemmer til Præsidiet, som således via de 2 fortsættende medlemmer bevarer sin kontinuitet. Præsidiet afholder møde ca. 1 gang månedligt og varetager følgende opgaver:
Præsidenten varetager klubbens overordnede daglige ledelse. Han leder præsidiemøderne, har kontakten til udvalgsformændene og repræsenterer klubben udadtil. Præsidenten nedsætter alle faste udvalg efter præsidiets råd og samtykke.
Vicepræsidenten er stedfortræder for præsidenten, er formand for programudvalget, som udarbejder klubbens program for det kommende klubår.
Sekretæren fører klubbens korrespondance og refererer fra alle klubmøder og præsidiemøder. Derudover har sekretæren en lang række opgaver af administrativ art.
Skatmesteren fører specificeret drifts- aktivitets- og statusregnskab samt opkræver kontingent.